top of page
People Walking

GDPR

REDOGÖRELSE FÖR VÅR INTEFRITETSPOLICY ENLIGT PERSONUPPGIFTLAGEN GDPR

Vi vill att du som kund ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter hos oss på Storstaden i Norr därför har vi nedan redogjort för dig hur vi behandlar personuppgifter. 

Hur behandlas dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullfölja vår plikt som hyresvärd. Personuppgifter är information som kan kopplas till dig som person. Exempelvis namn, adress och kontaktuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter när du anmäler intresse hos oss för att hyra ett objekt, under den tid du är vår hyresgäst samt den tid som lagen kräver efter att din hyrestid har upphört.

Vad händer när du anmäler intresse hos oss?

Efter att du har fyllt i ett av våra formulär administreras din ansökan/intresseanmälan. Detta gör vi då vi har berättigat intresset av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge du står i kön, önskas det raderar vi dina uppgifter.

Personuppgifter som inkommit endast via intresseanmälan sparas i upp till 12 månader, därefter raderas samtliga uppgifter.  

 

Hur behandlar vi dina uppgifter när du ska hyra av oss?

När du hyr ett objekt av oss behövs fler uppgifter. Vi gör alltid en kreditupplysning hos inkassobolag och/eller Kronofogdemyndigheten. Vi tar även emot andra intyg såsom anställningsintyg eller andra referenser och intyg. 

Så länge dina personuppgifter är aktuella och relevanta för oss sparas de. Vissa uppgifter som vi valt att samla in vid godkännande av dig som önskat hyra raderas. Exempelvis kreditupplysningar och uppgifter från inkassobolag.

 

Hur behandlas dina uppgifter under den tiden du hyr av oss?

När du blir vår hyresgäst och får ett hyreskontrakt/ hyresavtal behandlas dina personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja de plikter vi har som hyresvärdar. 
 

Exempel på tillfällen när dina personuppgifter behandlas av oss:

  • Behandling av dina betalningar.

  • Hanterar dina felanmälningar.

  • Vid hyresförhandlingar

  • När du får information från oss via nyhetsbrev (mejl).

  • Utskick av hyresavier.

  • Eventuella anslutningar till bredband.

  • Men också vid löpande underhåll.

  • Vid inhämtning av el-, VA och värme förbrukning.  
     

För att kunna förse våra hyresgäster service och tjänster samt marknadsföra oss behandlar vi dina uppgifter. Vi anser att detta är nödvändigt för att kunna upprätthålla en god kundkontakt men även för att utveckla, förbättra och sälja produkter och/eller tjänster till våra hyresgäster. Detta kan exempelvis ske via andra företag som kan marknadsföra sina tjänster där du som hyresgäst kan dra nytta. Bredbandsbolag och elbolag är två exempel på sådan typ av marknadsföring.

När lämnar vi ut dina uppgifter?

Om vi måste vidta rättsliga åtgärder kan dina uppgifter komma att lämnas ut till berörda myndigheter. Exempelvis sena betalningar, störningar i boendet med också skador på hyresobjektet. 

Eventuell försäljning av ett hyresobjekt kan komma att resultera i att dina personuppgifter lämnas till nästkommande ägare. Om ditt hyresobjekt ska renoveras, repareras eller förses med bredband eller el kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter. 

Samtliga personuppgifter sparas så länge de anses vara relevanta. 

Vad händer med dina uppgifter efter hyrestiden?

De personuppgifter vi har om dig som finns i vårt bokföringsmaterial sparas i sju år inklusive innehavande år, detta på grund av bokföringslagen. Andra personuppgifter makuleras efter avflyttning. 

 

Vilka är dina rättigheter?

Vill du inte att dina personuppgifter används i marknadsföringssyfte kan du meddela oss det. 

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar, ett så kallat register. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.  Om du exempelvis anser att dina personuppgifter inte är korrekta och önskar att vi begränsar användningen av dina uppgifter krävs en skriftlig begäran med namn och personnummer. 

 

Har du frågor?

Kontakta Paulina Pettersson på mejladress storstadeninorrab@gmail.com

 

Roger Pettersson, ägaren och grundaren av Storstaden i Norr och Gamla Slanten AB som är koncernmoder 559018-0591 tillsammans med dotterbolagen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

bottom of page
<><>